035-102949  |   info@lagermix.se

Säkerhet

LagerMix tar Er säkerhet på allvar.

Vi utrustar våra anläggningar med det senaste inom tekniskt säkerhet; inbrotts- & brandlarm, kameraövervakning, elektriska RFID-lås med händelselogg etc. Vi kompletterar detta med manuella tjänster som vaktrondering och åtgärd vid utlöst larm. Våra kunder skall, och kan, känna sig säkra i våra lokaler och dess omgivning.

Kameraövervakning och passersystem levereras av PanOpticon Security Group